Energielening +

Wie een woning of appartement heeft gekregen via erfenis of schenking tussen 1 januari 2021 en 31 augustus 2022 én die binnen de 5 jaar grondig renoveert, kan in aanmerking komen voor een renteloze lening voor die renovatie.

Opgelet! Wie vanaf 1 september 2022 een huis erft of geschonken krijgt kan daar de Mijn VerbouwLening voor krijgen indien men behoort tot de laagste of middelste inkomenscategorie van de Mijn VerbouwPremie.

Wat houdt deze lening in? 

 • renteloze energielening van maximaal 60.000€ voor woningen, en maximaal 45.000€ voor appartementen, geërfd of geschonken vanaf 2021 tot en met 31 augustus 2022
 • looptijd van maximaal 20 jaar

dak isoleren

Voorwaarden

Voor wie?
 • Voor wie een woning of appartement met een slechte energieprestatie, erft of krijgt vanaf 2021 tot en met 31 augustus 2022. Het kan dus alleen na eigendomsoverdracht.
  Met 'erven vanaf...' wordt de datum van overlijden bedoeld (= 'openvallen van de erfenis’ en dus niet de datum van de akte die daaruit voortvloeit).
  Bij schenking wordt wel naar de datum van de akte gekeken. 
  (Wie de woning erft of geschonken krijgt vanaf 1 september 2022 tot eind 2024 kan gebruik maken van de Mijn VerbouwLening.)
 • Het moet gaan over verwerving in volle eigendom (100% natuurlijke personen).
 • Enkel voor woningen of appartementen die een ondermaatse energieprestatie hebben en die grondig gerenoveerd zullen worden.
  Het EPC-Label (lettercode op het Energieprestatiecertificaat) van
  • de woning heeft bij de eigendomsoverdracht EPC-Label E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal EPC-label C halen.
  • het appartement heeft bij de eigendomsoverdracht EPC-Label D, E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal EPC-label B halen.
 • Het behaalde EPC-Label moet worden aangetoond na 5 jaar. (Het VEKA voert hierop de controle uit!)
 • Indien na 5 jaar de vooropgestelde resultaatsverplichting niet wordt behaald, zal het onterecht verleende rentevoordeel worden gecompenseerd door de omzetting naar een hogere rentevoet (zijnde de wettelijke rentevoet die geldt in het jaar waarin het krediet wordt afgesloten).
 • Er mag geen hypothecair krediet voor de verwerving van deze woning (bv om uit onverdeeldheid te treden) lopende zijn. 
 • Cumulatie met het Renovatiekrediet met rentesubsidie of Mijn VerbouwLening is niet toegestaan. 
 • Om de Energielening + bij ons Energiehuis aan te vragen moet de woning gelegen zijn in onze regio (= de 35 gemeenten van de regio Halle-Vilvoorde)

!! Wie zélf een woning aankoopt vanaf 2021 (en deze dus niet verwerft via schenking of erfenis) kan terecht bij meerdere kredietinstellingen voor het Renovatiekrediet met rentesubsidie:
meer info

Welke werken?
 • Grondige energetische renovatie (in die mate dat het beoogde EPC-label kan behaald worden). 
 • Sloop- en heropbouw

Komen zeker niet in aanmerking: plaatsen van keuken, badkamer,...

Welk bedrag?

Woning

 • €30.000 bij resultaatsverbintenis label C
 • €45.000 bij resultaatsverbintenis label B
 • €60.000 bij resultaatsverbintenis label A

Appartement

 • €30.000 bij resultaatsverbintenis label B
 • €45.000 bij resultaatsverbintenis label A

Opnameperiode: max 24 maanden

Looptijd afbetaling: max 20 jaar

Rentevoet?

Renteloos

Gedurende de eerste 5 jaar wordt geen interest betaald: dus 0%

Er is echter wel een resultaatsverplichting.

Indien het vooropgestelde EPC-label werd gehaald blijft de intrestvoet voor de resterende looptijd 0%.

Wettelijke rente
Indien het EPC-label niet werd gehaald dan wordt de interest van de voorbije 5 jaar opeisbaar.

Interestvoet = wettelijke rente op moment van afsluiten van de lening (minimaal 2%)

 • 50% indien label A werd vooropgesteld en B werd gehaald, of B vooropgesteld en C gehaald.
 • 75% indien label A werd vooropgesteld en C werd gehaald.
 • Resterende looptijd: wettelijke rentevoet

Boete

Naast de rente die wordt teruggevorderd en aangerekend vanaf dan, zal er ook een boete aangerekend worden:

 • 300 euro voor een leningsbedrag tot en met 15.000 euro;
 • 600 euro voor een leningsbedrag van 15.001 euro tot en met 30.000 euro;
 • 900 euro voor een leningsbedrag van 30.001 euro tot en met 45.000 euro;
 • 1.200 euro voor een leningsbedrag vanaf 45.001 euro.

Hoe kan ik deze lening aanvragen? 

Je kan het aanvraagformulier opvragen via e-mail: energie@3Wplus.be of door te bellen naar 02 486 64 86 (enkel in de voormiddag). 

Meer weten? Contacteer ons gerust.

Els Saeys
Verantwoordelijke Energieleningen
Redgy De Vuyst
Kredietbeslisser
Ine Renson
Coördinator Energiehuis