Isoleren

Moet mijn dak geïsoleerd zijn?

Ja. Het is vanaf 1 januari 2020 verplicht om minimale dakisolatie te voorzien in je woning. Deze minimale eisen liggen echter nog ver van het streefdoel en de wettelijke vereisten bij renovatie. Wil je dus je dak isoleren en recht hebben op een premie? Kies dan voor een isolatielaag met een Rd-waarde van minstens 4,5 m²K/W. Die informatie kan je terugvinden op de verpakking van het isolatiemateriaal of op de offerte indien je de werken laat uitvoeren door een aannemer. Meer info over de minimumnorm voor dakisolatie kan je raadplegen via deze link.

Aan welke eisen moet ik voldoen om premies te krijgen en om te voldoen aan de EPB-regelgeving?

Om in aanmerking te komen voor de Mijn Verbouwpremie, dienen de meeste werken te worden uitgevoerd door een aannemer en moet de isolatie, beglazing en/of technische installatie aan bepaalde voorwaarden voldoen. Via deze link kan je alle details hierover terugvinden.

De premies zijn verschillend afhankelijk van de inkomenscategorie waartoe je behoort (laagste, middelste of hoogste; zie link) en ze zijn hoger indien je een exclusief nachtmeter gebruikt (zie link) of asbest op het (onder)dak of de gevels wilt verwijderen tijdens de isolatiewerken (€ 8 per m² extra). Naast de Mijn Verbouwpremie zijn er ook premies van Fluvius (zie link), de Vlaamse aanpassingspremie (voor 65-plussers) en de provinciale aanpassingspremie (voor 65-plussers en personen met een handicap); alle premies zijn cumuleerbaar.

Tot slot bieden sommige gemeenten nog premies aan bovenop de Mijn Verbouwpremie en de premies van Fluvius; dit kan je nagaan via de Premiezoeker waarbij je bovendien een globaal overzicht krijgt van alle mogelijke premies. 

Het overzicht van de huidige isolatie-eisen volgens de EPB-regelgeving voor elk onderdeel kan je hier vinden. Opgelet: Voor de Mijn Verbouwpremie gelden er strengere eisen voor beglazing; de Ug-waarde dient hiervoor maximaal 1,0 W/m²K te bedragen. Meer informatie over de begrippen U, R en λ-waarde kan je via deze link terugvinden. 

Wat met de dubbelglasnorm?

Vanaf 1 januari 2020 is het verplicht om in elke woning het zogeheten ‘beschermd volume’ te voorzien van dubbele beglazing. Vanaf 1 januari 2023 kunnen woningen die niet conform zijn, ongeschikt verklaard worden. Meer info hierover kan je raadplegen via deze link.

Heeft een beschermde afnemer nog recht op hogere premies?

Het bedrag van de Mijn VerbouwPremie wordt niet automatisch verhoogd voor beschermde afnemers, maar wel voor eigenaars die werken uitvoeren in de woning die ze zelf bewonen en van wie het gezinsinkomen onder bepaalde inkomensgrenzen valt. Via deze simulator kan je de bedragen van de Mijn Verbouwpremie nagaan.”

Fluvius voorziet wel nog extra premies voor beschermde afnemers. Een overzicht hiervan kan je terugvinden via deze link

Energiemeters en nettarieven

Wat zijn de gevolgen van de afschaffing van de terugdraaiende teller?

Het schrappen van het systeem van de terugdraaiende teller is niet zonder gevolgen. Lees er hier meer over. Wil je graag op de hoogte worden gehouden over de laatste ontwikkelingen? Bekijk dan ook deze link van Vlaanderen.

Wanneer krijg ik een digitale meter?

Fluvius vervangt systematisch bij alle Vlaamse gezinnen de klassieke meter door een digitale meter. Ze werken daarvoor straat per straat, wijk per wijk, gemeente per gemeente. 

Wanneer Fluvius in jouw gemeente langskomt voor het plaatsen van een digitale meter, kan je opzoeken via de planningschecker. Geef daarbij de EAN-code van je elektriciteitsmeter in. Deze code vind je terug op je elektriciteitsfactuur. Heb je ook een aardgasmeter? Die wordt dan meteen samen met je elektriciteitsmeter vervangen.

Is jouw gemeente nog niet aan de beurt, maar wil je toch zo snel mogelijk een digitale meter? Dat kan, dan komt Fluvius speciaal bij je langs. De plaatsing daarvan is sinds 2023 gratis, maar een nieuwe meterkast zit niet in de prijs inbegrepen. De digitale meter kan je hier aanvragen. 

Met de digitale meter kan je bovendien je verbruik gemakkelijk opvolgen via Mijn Fluvius en kan je opteren voor een maandelijkse energieafrekening in plaats van een jaarlijkse afrekening met maandelijkse voorschotten. Zo betaal je nooit te veel of te weinig, maar enkel wat je exact verbruikt. De maandelijkse afrekening kan je aanvragen bij je energieleverancier. 

Welke steunmaatregelen zijn er voor gezinnen met het verdwijnende exclusief nachttarief?

Tot eind 2020 kregen gezinnen voor hun 'exclusief nachtverbruik' een aanzienlijke korting op hun distributienettarieven. Dat voordeel wordt door de VREG geleidelijk afgebouwd vanaf 2021 tot eind 2028. Zo krijgen exclusief nachtklanten de tijd om gepaste maatregelen te nemen. Daarom werden er extra steunmaatregelen voorzien, namelijk verhoogde energiepremies en een renteloze energielening:

 • Verhoogde isolatiepremies voor dak-, zoldervloer-, muur-, vloer- en kelderplafondisolatie en voor hoogrendementsbeglazing: zie link voor meer info
 • Verhoogde premie voor een warmtepomp en/of warmtepompboiler: zie link voor meer info. Opgelet: om aanspraak te maken op de premie voor een lucht-luchtwarmtepomp (hier €600), dient de actieve koeling (voor airco in de zomer) definitief te worden uitgeschakeld; actieve koeling verbruikt immers veel elektriciteit. Oververhitting kan best vermeden worden door middel van buitenzonwering.
 • Premie sturing elektrische warmte: Door de installatie van een sturingsapparaat kan je je elektriciteits- en warmteverbruik (bv. van accumulatieverwarming, een elektrische boiler of warmtepomp) zoveel mogelijk afstemmen op je eigen productie (bv. via zonnepanelen), en/of het vermijden van piekmomenten. Dit mechanisme verlaagt de prijs. Voor de aankoop en de plaatsing door je installateur van dat sturingsapparaat, heb je recht op een premie. Meer info kan je hier terugvinden.
 • Mijn Verbouwlening: Je kan tot € 60.000 lenen via het Energiehuis aan een voordelige rentevoet van 2,25% om de woning energiezuiniger te maken. Het Energiehuis staat je ook bij met allerhande energieadvies en ondersteuning bij de aanvraag van de energiepremies. De lening kan je hier aanvragen. Andere info over de Mijn Verbouwlening kan je via deze link terugvinden. 

Waarom?
Het uitsluitend nachttarief werd 40 jaar geleden ingevoerd om gezinnen aan te zetten om het nachtelijke productieoverschot van de kerncentrales weg te werken door hun accumulatieverwarming en boiler ‘s nachts op te warmen via een aparte meter. Tot voor kort kregen deze gezinnen hiervoor een aanzienlijke korting. Dat voordeel wordt geleidelijk afgebouwd omdat de lagere energiekost tijdens de nachturen niet meer goed is afgestemd op de kenmerken van de toenemende stroomproductie op basis van hernieuwbare energiebronnen, zoals elektriciteit uit zon- of windenergie. Er is nu steeds vaker een overschot aan elektriciteit overdag wanneer de zon schijnt of het hard waait.

Impact? De impact van de afbouw van het exclusief nachttarief hangt sterk af van je individuele situatie. Als je wilt weten in welke mate je distributienettarieven veranderen ten opzichte van 2020, dan kan je alvast zelf een berekening maken aan de hand van de tabel van de VREG (zie link). 

Communicatie VEKA: zie link

Invoering capaciteitstarief in 2023: enkel bij een digitale meter

In het kort

Een gedeelte van je elektriciteitsfactuur (met name de kosten t.a.v. de netbeheerder) zal vanaf 2023 bepaald worden op basis van het piekverbruik in plaats van op basis van de hoeveelheid afgenomen elektriciteit per kWh. In de plaats komt er een vast tarief voor piekbelasting.

Gezinnen met zonnepanelen die nog gebruik kunnen maken van het principe van de terugdraaiende teller zullen geen capaciteitstarief moeten betalen. Dat komt omdat zij nog een analoge meter hebben die zulke pieken niet kan meten. In deze gevallen worden de nettarieven aangerekend via het prosumententarief.

Algemeen

Met het oog op de energietransitie worden de ‘netkosten’ (de kosten voor het aanleggen, beheren en onderhouden van de elektriciteitsnetten en het vervoer van elektriciteit) vanaf 2023 grotendeels op basis van capaciteit aangerekend. Dit is ook het geval voor een deel van de transmissiekosten. Op dit moment worden de nettarieven aangerekend op basis van de afgenomen kWh. Hoe meer u verbruikt, hoe hoger uw netfactuur. Dit verandert voor het deel ‘netkosten’ vanaf 2023. De andere kosten opgenomen in de distributienettarieven, met name de kosten voor openbaredienstverplichtingen, de toeslagen en de overige transmissiekosten, blijven aangerekend worden op basis van de afgenomen kWh.

Door meer lokale hernieuwbare energie, meer elektrische voertuigen en meer warmtepompen zullen de distributienetten in de toekomst meer en anders gebruikt worden én blootgesteld worden aan grotere (gelijktijdige) piekbelastingen. Die piekbelastingen zouden ertoe kunnen leiden dat de distributienetbeheerders zware investeringen moeten doen om het net betrouwbaar te houden. Dat zou de distributienettarieven sterk kunnen doen toenemen. Om dit te vermijden en het net voor iedereen betaalbaar te houden, willen we alle netgebruikers bewust maken dat hoge pieken in hun verbruik extra kosten voor het net met zich kunnen meebrengen en hen zo aanmoedigen om het net efficiënt te gebruiken.

Hoe werkt het capaciteitstarief?

Vanaf 2022 wordt elke maand jouw hoogste kwartierpiek geregistreerd, met een minimum van 2,5 kW. De kwartierpiek wordt bepaald door elk kwartier jouw verbruik in kWh te meten en dit getal te vermenigvuldigen met 4. Als jouw hoogste kwartierverbruik in een maand bijvoorbeeld 1,5 kWh was, heb je in dat kwartier een piek van 6 kW nodig gehad. Bij de jaarlijkse meteropname wordt het gemiddelde van de laatste 12 maandpieken genomen en hierop wordt jouw bijdrage aan de nettarieven gebaseerd. Met een digitale meter kun je via het ‘Mijn Fluvius’ portaal jouw kwartierverbruiken, en dus ook de pieken, opvolgen. Hiervoor moet je wel eerst de kwartiergegevens activeren. Als je nog geen digitale meter hebt, is het onmogelijk om het piekvermogen te registreren. In dat geval wordt een minimum piek van 2,5 kW aangerekend.

Wat betekent dit voor je factuur?

Via deze link van de VREG kan je de impact van de nieuwe nettarieven op je jaarlijkse elektriciteitsfactuur berekenen.

Bekijk ook zeker dit filmpje van de VREG en deze 10 weerlegde misvattingen

Zonnepanelen

Hoe kan ik de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen aanvragen?

Wie zonnepanelen geplaatst heeft voor 2021 en al een digitale teller heeft kan vanaf 20 juli 2021 tot en met 19 januari 2022 een aanvraag indienen via het digitale loket van Fluvius. De uitbetaling gebeurt door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).
Wie nu nog een terugdraaiende teller (Ferrarismeter) heeft en zonnepanelen plaatste voor 2021 zal de premie tot 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter kunnen aanvragen, met als uiterste datum 31 december 2025.

Voorwaarden:

 •  Eigenaar zijn van de installatie
 •  Maximaal vermogen omvormer: 10kVa per EAN-nummer.
 •  Installatie in dienst genomen tussen 1 januari 2006 en 31 december 2020 (datum attest AREI-keuringsverslag!)
 •  Digitale meter hebben
 •  Aangemeld zijn bij distributienetbeheerder Fluvius voor 1 oktober 2021.

Meer info

Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen?

Op de Zonnekaart kan je al een eerste inschatting maken. Er zijn nog andere factoren zoals schaduw van omliggende bomen of gebouwen en het type dakbedekking (zonnepanelen mogen niet bij asbesthoudende leien/pannen). Je kan best een beroep doen op een renovatiebegeleider of gecertificeerde aannemer om het potentieel voor zonnepanelen van jouw woning in te schatten.

Waarom zijn zonnepanelen nog interessant?

 1. De energieprijzen stijgen jaarlijks. Het zelf opwekken van energie is bijgevolg een optie om dit verbruik van energie van het net te minderen.
 2. Alles werkt steeds meer op elektriciteit, waardoor we ook meer en meer elektriciteit verbruiken. Dit door onder andere elektrisch verwarmen en elektrische auto’s.
 3. Je krijgt een premie wanneer je zonnepanelen aanlegt, waardoor je een deel van je investering terug kan verdienen.
 4. Zonnepanelen zijn nog steeds rendabel. Gemiddeld 30% van de opgewekte energie wordt door de eigenaar van de zonnepanelen zelf verbruikt.
 5. Vanaf 2026 zullen enkel elektrische bedrijfswagens fiscaal aftrekbaar zijn. Bij het thuis opladen van je elektrische auto komt er hier een flink verbruik aan elektriciteit bij (zo’n 3.000 kWh/jaar).
 6. De ontwikkeling in batterijen vordert elke dag, waardoor batterijen meer en meer zullen doorbreken in de toekomst. Hierdoor wordt het makkelijker om energie op te slaan voor later verbruik.
 7. De zelfgeproduceerde stroom is 100% duurzaam.
 8. De investering heeft een relatief korte terugverdientijd.
Wat kosten zonnepanelen tegenwoordig nog?

Een gemiddeld gezin gebruikt jaarlijks ongeveer 3.500 kWh aan elektriciteit. Een installatie om die energie op te wekken die voldoende gunstig gelegen is, kost gemiddeld ongeveer 6.000 euro. De kostprijs is uiteraard ook afhankelijk van de randvoorwaarden zoals de hoogte van het dak, eventueel extra apparatuur, type dakbedekking,…

Om mensen aan te moedigen om te investeren in zonnepanelen, heeft de Vlaamse regering een investeringspremie in het leven geroepen. Tot en met 2024 kan je er aanspraak op maken, maar het bedrag daalt wel ieder jaar. Het maximumbedrag voor 2022  bedraagt 1.500 euro. Voor 2023 en 2024 gaat het om respectievelijk maximaal 750 en 375 euro. Voor de berekening van de premie wordt gekeken naar het vermogen van de zonnepanelen. Voor het laten plaatsen van een doorsnee-installatie van 4 kilowattpiek, krijg je in 2022 een subsidie van 1.200 euro. Wacht je tot 2023, gaat het nog maar om 600 euro.

Warmtepompen en ventilatie

Is mijn woning geschikt voor het installeren van een warmtepomp?

Warmtepompen zijn pas interessant als de woning voldoende geïsoleerd is en er op lage temperatuur kan worden verwarmd, bijvoorbeeld met vloerverwarming, ventilo-convectoren of overgedimensioneerde radiatoren. Besteed daarom eerst de nodige aandacht aan bijkomende isolatie. Anders zou het kunnen dat de lage temperatuur waarmee je verwarmt, niet volstaat om je huis voldoende warm te krijgen.

Een renovatiecoach laten nagaan of je woning geschikt is voor een warmtepomp, of een offerte bekomen van een betrouwbare aannemer? Neem gerust contact op met ons!

Is het installeren van een ventilatiesysteem in mijn woning nodig?

Bij woningen die niet speciaal luchtdicht gebouwd zijn, gebeurt de aanvoer van verse lucht vaak natuurlijk. De afvoer gebeurt mechanisch door afvoerroosters, eventueel voorzien van ventilatoren (zoals een dampkap in de keuken). De onderdruk die hierdoor gecreëerd wordt, zorgt vanzelf voor het aanzuigen van verse lucht.  

Wordt de woning meer en meer luchtdicht door bijkomende isolatie, dan is het belangrijk om de aanvoer van verse lucht te blijven garanderen door middel van roosters in de ramen of een ventilatiesysteem. 

Als er vochtproblemen zijn en/of de binnenluchtkwaliteit slecht is, is het ook aan te raden om een ventilatiesysteem te installeren.

Groendak

Is mijn dak geschikt voor een groendak?

Dit hangt af van de draagstructuur van je dak en het gewicht dat je dak kan dragen. Dit moet steeds afdoende geanalyseerd worden alvorens het plaatsen van je groendak. Indien de draagstructuur onvoldoende is kan er wel steeds geopteerd worden om extra versteviging te voorzien.

Wat is de gemiddelde prijs van een groendak?

Voor een gemiddeld groendak (20 – 40 m²) betaal je ongeveer 70 €/m² (excl. btw en plaatsing) voor de materialen. Voor de plaatsing op een dak dat voldoende toegankelijk is betaal je zo'n 30 €/m² (excl. btw).

Wat zijn de voordelen van een groendak?
 • Thermische en akoestische isolatie.
 • Bescherming tegen oververhitting in de stad.
 • Verlenging van de levensduur van de dakbedekking.
 • Positieve bijdrage aan de waterhuishouding en het grondwaterpeil.
 • Filtering van fijn stof en schadelijke polluenten uit de lucht.
 • Lucht- en klimaatzuiverend effect.
 • Bijdrage aan de biodiversiteit en de habitat voor wilde bestuivers.
 • Bijdrage aan de schoonheid en beleving van de omgeving en een verhoging van het menselijk welzijn.
Heeft een groendak veel onderhoud nodig?

Een eenvoudig groendak heeft eigenlijk niet meer onderhoud nodig dan een gewoon dak. De vegetatievrije stroken en afvoeren moeten juist 1 à 2 maal per jaar gecontroleerd worden.

Kunnen er zonnepanelen geplaatst worden op een groendak?

Dit vormt geen probleem en is zelf aan te raden. De combinatie van zonnepanelen met een groendak levert namelijk en rendementsverhoging op voor je zonnepanelen van 10-16%.

Kan ik een premie of lening verkrijgen voor een groendak?

Allereerst kan u beroep doen op de Vlaamse renovatiepremie. Deze premie heeft echter wel alleen betrekking op de draagstructuur en de waterdichte bedekking van je groendak. Als je minstens 2.500 euro (exclusief btw) aan facturen kunt voorleggen, kun je eenmalig 20% of 30% van het bedrag terugvorderen. Je kunt een renovatiepremie dus pas aanvragen nadat de werken zijn uitgevoerd.

Of de overheid jouw subsidieaanvraag goedkeurt, hangt onder meer af van je inkomen, je woning en eventuele andere eigendommen. Meer informatie vind je hier

In sommige gemeenten kan je beroep doen op een bijkomende premie. Of dit het geval is in jouw gemeente kan je hier opzoeken.

Verder kan je beroep doen op de aanvullende renovatielening van de provincie Vlaams-Brabant. Het plaatsen van een groendak komt echter enkel in aanmerking voor wat betreft de draagstructuur en de waterdichte bedekking. Meer informatie vind je hier.

Groengevel

Tasten gevelplanten mijn gevel niet aan?

Schade aan daken, muren en regenpijpen kan perfect vermeden worden door te kiezen voor de juiste planten en tijdig het nodige onderhoud te verrichten. Een muur in goede staat, zonder barsten of spleten en met een stevige metselspecie, ondervindt geen hinder of schade van klimplanten.

Welke voordelen heeft een groene gevel?
 • Thermische en akoestische isolatie.
 • Bescherming tegen oververhitting in de stad.
 • Verlenging van de levensduur van je gevel.
 • Positieve bijdrage aan de waterhuishouding en het grondwaterpeil.
 • Filtering van fijn stof en schadelijke polluenten uit de lucht.
 • Lucht- en klimaatzuiverend effect.
 • Bijdrage aan de biodiversiteit en de habitat voor wilde bestuivers.
 • Bijdrage aan de schoonheid en beleving van de omgeving en een verhoging van het menselijk welzijn.
Welke plant is geschikt voor mijn groene gevel?

Dit hangt allereerst af van jouw keuze aan uitzicht en onderhoud. Verder moet er ook rekening gehouden worden met de oriëntatie van jouw gevel (met andere woorden de hoeveelheid zon deze gevel ontvangt) en de bodemstructuur onder je gevel.