Isoleren

Moet mijn dak geïsoleerd zijn vanaf dit jaar?

Ja. Het is vanaf 1 januari 2020 verplicht om minimale dakisolatie te voorzien in je woning. Deze minimale eisen liggen echter nog ver van het streefdoel en de wettelijke vereisten bij renovatie. Wil je dus je dak isoleren en recht hebben op een premie? Isoleer dan met een Rd-waarde van minstens 4,5 m²K/W. Die informatie kan je makkelijk terugvinden op de verpakking van het isolatiemateriaal of op de offerte indien je de werken laat uitvoeren door een aannemer.

Aan welke eisen moet ik voldoen om premies te krijgen en om te voldoen aan de EPB-regelgeving?

Het overzicht van de huidige isolatie-eisen voor elk onderdeel kan je hier vinden.

Wat met de dubbelglasnorm?

Vanaf 1 januari 2020 is het verplicht om in elke woning het zogeheten ‘beschermd volume’ te voorzien van dubbele beglazing. Vanaf 1 januari 2023 kunnen woningen die niet conform zijn, ongeschikt verklaard worden.

Slimme meter

Krijg ik ook een slimme meter en zo ja, wanneer?

Ja, iedereen krijgt een slimme meter. Bij nieuwbouw of vervanging van de meter wordt er sowieso een nieuwe geplaatst. Daarna ligt de prioriteit bij woningen met zonnepanelen of een budgetmeter. Tot slot worden de slimme meters stapsgewijs bij alle andere woningen in Vlaanderen voorzien. Je hoeft hiervoor niets te doen, tenzij je sneller een slimme meter wenst.

Zonnepanelen

Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen?

Op de zonnekaart ( www.energiesparen.be/zonnekaart ) kan je al een eerste inschatting maken. Er zijn nog andere factoren zoals schaduw van omliggende bomen of gebouwen en het type dakbedekking (zonnepanelen mogen niet bij asbesthoudende leien/pannen). Je kan best een beroep doen op een renovatiebegeleider of gecertificeerde aannemer om het potentieel voor zonnepanelen van jouw woning in te schatten.

Wat kosten zonnepanelen tegenwoordig nog?

Een gemiddeld gezin gebruikt jaarlijks ongeveer 3.500 kWh aan elektriciteit. Een installatie om die energie op te wekken die voldoende gunstig gelegen is, kost gemiddeld ongeveer 6.000 euro. De kostprijs is uiteraard ook afhankelijk van de randvoorwaarden zoals de hoogte van het dak, eventueel extra apparatuur, type dakbedekking, …

Laat ik best in 2020 zonnepanelen plaatsen of kan ik wachten tot 2021?

Wie dit jaar nog fotovoltaïsche zonnepanelen laat plaatsen, kan genieten van de voordelige regeling van de terugdraaiende teller met prosumententarief. Om fotovoltaïsche zonnepanelen te blijven stimuleren, voorziet de Vlaamse overheid vanaf 2021 een premie tot maximum 1500 euro per installatie. Welke regeling voor jou het voordeligst is, hangt af van verschillende factoren. De mate waarin je de opgewekte elektriciteit meteen kan verbruiken, speelt een grote rol. Ook het vermogen van de installatie en de mogelijkheid om de elektriciteit op te slaan, is van belang. Wil je weten welke regeling voor jou het gunstigst is? Doe dan hier de simulatie.

Warmtepompen en ventilatie

Is mijn woning geschikt voor het installeren van een warmtepomp?

Warmtepompen zijn pas interessant als de woning voldoende geïsoleerd is en er op lage temperatuur verwarmd kan worden, bijvoorbeeld met vloerverwarming of met ventilo-convectoren of overgedimensioneerde radiatoren. Besteed daarom eerst de nodige aandacht aan bijkomende isolatie. Anders zou het kunnen dat de lage temperatuur waarmee je verwarmt, niet volstaat om je huis voldoende warm te krijgen.

Is het installeren van een ventilatiesysteem in mijn woning nodig?

Bij woningen die niet speciaal luchtdicht gebouwd zijn, gebeurt de aanvoer van verse lucht vaak natuurlijk. De afvoer gebeurt mechanisch door afvoerroosters, eventueel voorzien van ventilatoren (zoals een dampkap in de keuken). De onderdruk die hierdoor gecreëerd wordt, zorgt vanzelf voor het aanzuigen van verse lucht.  

Wordt de woning meer en meer luchtdicht door bijkomende isolatie, dan is het belangrijk om de aanvoer van verse lucht te blijven garanderen door middel van roosters in de ramen of een ventilatiesysteem. 

Als er vochtproblemen zijn en/of de binnenluchtkwaliteit slecht is, is het ook aan te raden om een ventilatiesysteem te installeren.