Ik wil een energielening

Energiebesparende maatregelen verdienen zich op termijn terug, maar kunnen in eerste instantie wel wat geld kosten. Sinds 1 september 2022 kan je bij ons de Mijn VerbouwLening aanvragen. Het gaat om een lening van maximum 60.000€, aan een rentevoet van 2,75%, af te betalen op maximum 25 jaar.

Let op: de rentevoet wijzigt jaarlijks rond januari/februari!

Voorwaarden Mijn VerbouwLening

Voor wie?

Verschillende doelgroepen komen in aanmerking voor de Mijn VerbouwLening, op voorwaarde dat de te renoveren woning minstens 15 jaar oud is:

 • particuliere eigenaar-bewoners uit de laagste en middelste inkomensgroep van de Mijn VerbouwPremie. Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende inkomensgrenzen:

  Alleenstaande: maximaal inkomen van 51.990 euro
  Alleenstaande met 1 persoon ten laste of koppel zonder persoon ten laste: maximaal inkomen van 74.280 euro.
  Alleenstaande met meer dan 1 persoon ten laste of koppel met 1 of meer personen ten laste: maximaal inkomen van 74.2800 euro + 4.170 euro per persoon extra ten laste.
  - Er wordt rekening gehouden met het inkomen dat vermeld staat op het laatst beschikbare aanslagbiljet op het ogenblik dat u de Mijn VerbouwLening aanvraagt.
   
 • verhuurders via een sociaal verhuurkantoor
  - Hier zijn geen inkomensgrenzen van toepassing.
   
 • particuliere eigenaar-verhuurders
  - Hier zijn geen inkomensgrenzen van toepassing.
  - OPGELET! De huurprijs mag maximum 1.000€ zijn in Halle-Vilvoorde + moet er een korting op de maandelijkse huurprijs van max 80€ (afhankelijk van het ontleende bedrag) worden vastgelegd voor minstens 9 jaar.
   
 • particulieren die een woning verwerven via erfenis of schenking: Als u een woning of appartement verwerft via erfenis of schenking, zult u vanaf 1 september 2022 niet langer een Energielening+ kunnen afsluiten bij het Energiehuis. U kunt wel in aanmerking komen voor Mijn VerbouwLening (tot eind 2024), als u op basis van uw inkomen behoort tot de laagste of middelste inkomensgroep van Mijn VerbouwPremie (ook indien u niet in deze woning gaat wonen).
   
 • niet-commerciële instellingen of coöperatieve vennootschappen (bvb vzw's)
  Voor gebouwen waarop ze een zakelijk recht hebben, en voor eigen gebruik aanwenden.
  - Voor woningen die worden verhuurd via SVK.
  - Voor woningen die worden verhuurd via geconventioneerde huur (particuliere verhuur).
   
 • Vereniging van Mede-Eigenaars
  Een VME kan een beroep doen op Mijn VerbouwLening met een looptijd tot 25 jaar en met leenbedragen tot 60.000€ voor het gebouw, aangevuld met 25.000€ per appartement. 
  OPGELET! Een VME is verplicht om een kredietverzekering af te sluiten voor deze lening. 

Wie reeds een renteloos renovatiekrediet of een energielening+ heeft afgesloten, komt niet in aanmerking voor de Mijn VerbouwLening.

Wie vanaf 1 januari 2023 een woning (label E of F) of een appartement (label E of F) aankoopt met slechte energieprestatie, komt niet in aanmerking voor Mijn VerbouwLening. Deze groep kan wel het renovatiekrediet met rentesubsidie afsluiten bij een kredietinstelling.

Welke gebouwen?

De woning of het appartement moet voldoen aan onderstaande voorwaarden om in aanmerking te komen voor Mijn Verbouwlening.

De woning of het appartement

 • is gelegen in het Vlaamse Gewest.
 • moet minstens 15 jaar oud zijn op de aanvraagdatum.
  Uitzondering: als Mijn VerbouwLening wordt aangevraagd voor investeringen in zonneboiler, (hybride) warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen, volstaat het dat de woning of het gebouw:
  • vóór 1 januari 2014 aangesloten werd op het elektriciteitsdistributienet
  • of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is meer dan 5 jaar geleden verleend, de woning of het gebouw voldoet aan de op haar van toepassing zijnde EPB-eisen en de EPB-aangifte is ingediend binnen de decretaal voorziene termijn.
Welke werken?
 • alle categorieën van werken binnen Mijn VerbouwPremie.
  • dakrenovatie (beperkt tot bedrag op de factuur)
  • buitenmuurrenovatie (beperkt tot bedrag op de factuur)
  • renovatie van buitenschrijnwerk (beperkt tot bedrag op de factuur)
  • renovatie van vloeren en funderingen (beperkt tot bedrag op de factuur)
  • binnenrenovatie (met een maximum te ontlenen bedrag van 5.000€ + btw)
  • elektriciteit en sanitair (met een maximum te ontlenen bedrag van 7.500€ + btw)
  • (hybride) warmtepomp (beperkt tot bedrag op de factuur)
  • warmtepompboiler (beperkt tot bedrag op de factuur)
  • zonneboiler (beperkt tot bedrag op de factuur).
  • condensatieketel op gas (enkel van toepassing voor de laagste inkomenscategorie, beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW, aan te vragen tot 30-06-2026)
    
 • investeringen waarvoor een premie werd gegeven door Fluvius.
  • zonnepanelen (beperkt tot bedrag van de factuur).

Doe-het-zelf is enkel toegelaten in de categorieën van werken

 • elektriciteit en sanitair
 • binnenrenovatie

Voor andere categorieën van werken is doe-het-zelf niet toegelaten binnen Mijn VerbouwLening.

Volledige sloop en heropbouw is geen onderdeel van de categorieën van werken die vallen onder Mijn VerbouwPremie en bijgevolg ook geen onderdeel van Mijn VerbouwLening.

Opgelet: bij aanvraag van de Mijn VerbouwLening mogen er nog géén facturen zijn. De aanvraag gebeurt op basis van offertes. Facturen met een datum voor de aanvraag zullen niet kunnen opgenomen worden in de Mijn VerbouwLening. 

Bedrag en rentevoet

Energiehuis 3Wplus zal steeds op basis van jouw individuele financiële situatie en terugbetalingscapaciteit moeten nagaan wat voor jou haalbaar is inzake leningsbedrag en looptijd.

Je kan Mijn VerbouwLening aanvragen

 • voor een bedrag van minimaal 1.250€ tot maximaal 60.000€
 • met een afbetalingstermijn van maximaal 25 jaar.
 • Deze lening was renteloos voor aanvragen tot en met 31/01/2023. 
 • De regel is: als de wettelijke rente op jaarbasis stijgt boven 3%, dan zal de intrest voor Mijn VerbouwLeningen stijgen boven 0%. Deze rente wordt 1 keer per jaar aangepast (in januari). Dit is enkel van toepassing voor wie vanaf dan een Mijn VerbouwLening aanvraagt. Lees er hier meer over.
 • In februari 2024 werd de nieuwe rentevoet bepaald aangezien de wettelijke rente aanzienlijk boven 3% lag.
  Voor aanvragen vanaf 24/02/2024 bedraagt de rentevoet 2,75%

Benieuwd naar hoeveel je in totaal zal moeten betalen? 
Via deze calculatietool bereken je makkelijk je maandelijks bedrag en totale intrestkosten. 

Het Energiehuis rekent geen dossierkosten aan voor het afsluiten van een Mijn VerbouwLening.

Let op: geld lenen kost ook geld!
Veelgestelde vragen
 • Houden jullie rekening met het netto of bruto inkomen voor de berekening van de inkomenscategorie?
  -> met geen van beiden. We kijken naar het "gezamenlijk belastbaar inkomen" (en indien dat er is ook het "afzonderlijk belastbaar inkomen") zoals vermeld op je officiële aanslagbiljet (= NIET je voorbereiding/het voorstel van aangifte/de fiche die je werkgever doorstuurde...). 
 • Kan ik de lening ook aanvragen voor het plaatsen van rolluiken of screens?
  -> neen. Dit valt niet onder de Mijn VerbouwPremie en hiervoor kan je de lening dus niet gebruiken. 
 • Kan ik de lening ook aanvragen voor het plaatsen van een thuisbatterij?
  -> neen. Dit valt niet onder de Mijn VerbouwPremie en hiervoor kan je de lening dus niet gebruiken. 
 • Wanneer mag ik nieuws verwachten over mijn aanvraag?
  -> momenteel bedraagt de behandeltermijn ongeveer een maand.
 • Mijn offerte vervalt binnenkort maar ik heb nog geen nieuws over de lening. Kunnen jullie mijn dossier niet sneller behandelen?
  -> Elke aanvrager zit helaas in hetzelfde schuitje. We doen ons uiterste best om zo snel mogelijk te werken maar kunnen niemand voor nemen. Alle dossiers worden behandeld in volgorde van aanvraag (indien volledig!). Enkel op deze manier is het eerlijk voor iedereen. Ga je toch al in op een offerte, laat je de werken al starten, of betaal je al facturen,... dan is dat uiteraard met het risico dat je de lening mogelijks toch niet krijgt, dus doe dit enkel als je nog een andere optie hebt. 
 • Kan mijn aanvraag afgekeurd worden?
  -> Ja, de aanvraag kan afgekeurd worden als je niet voldoet aan de inkomensvoorwaarden, als je woning niet voldoet aan de voorwaarden, als de werken niet voldoen aan de voorwaarden, als we oordelen dat je niet voldoende terugbetalingscapaciteit hebt, of als je gesignaliseerd staat als wanbetaler bij de Nationale Bank. 
 • Ik diende een aanvraag in maar deze werd nog niet behandeld. Kan ik de lening nog aan 2,25% krijgen of niet?
  -> Aanvragers die ten laatste op 23/02/2024 een aanvraag indienden bij ons zullen de lening nog aan een rente van 2,25% kunnen krijgen. 
  Voor aanvragen vanaf 24/02/2024 geldt de nieuwe rentevoet. Voor deze datum geïnformeerd hebben naar de lening is niet voldoende om de lening alsnog aan de lagere rente te kunnen krijgen. Er wordt gekeken naar de effectieve indieningsdatum van de aanvraag.

Rente Mijn VerbouwLening gestegen!

De rente voor nieuwe aanvragen (vanaf 24/02/2024) voor de Mijn Verbouwlening is gestegen van 2,25% naar 2,75%. Dat komt doordat in februari 2024 de wettelijke rente op jaarbasis uitgekomen is boven 3 procent (5,75 procent).

Er wordt géén renteverhoging toegepast op lopende leningen, op leningen die al toegekend werden en op aanvragen die dateren van vóór 24/02/2024.

Hoe kan ik de Mijn VerbouwLening aanvragen? 

Dien je aanvraag online in via het Mijn VerbouwLoket. 
(Als je al eerder een Mijn VerbouwLening hebt aangevraagd en ontvangen, neem dan contact met ons op.)

Hoe vraag ik de Mijn VerbouwLening aan?

Start je online aanvraag

 • Volgende documenten heb je nodig: 
  • Kopie identiteitskaart van alle aanvragers
  • Bewijs van inkomsten (3 laatste loonfiches, pensioenfiche, bewijs van uitkering,...)
  • Bewijs eigendomstitel (akte aankoop/schenking/erfenis van de woning)
  • Bewijs lopende kredieten (vb aflossingstabel,...)
  • Gedetailleerde offertes van de werken die je met de lening wenst te financieren
  • Voor eigenaar/verhuurder via Woonmaatschappij: huurcontract of samenwerkingsovereenkomst
 • Dossiers worden behandeld in volgorde van aanvraagdatum (= dossier volledig in ons bezit). Hou rekening met een wachttijd van ongeveer 1 à 2 maanden.
 • Je dossier zal bekeken worden op vlak van volledigheid (we doen dit in volgorde van datum binnenkomst). 
 • Een dossier krijgt pas een volgnummer indien volledig (= ALLE gevraagde documenten werden meegestuurd.) Als er documenten ontbreken, begint de aanvraagperiode pas te lopen wanneer je dossier volledig is. 
 • Wij behandelen je dossier enkel als de gevraagde bijlagen duidelijk leesbaar en gebundeld zijn. Dus geen wazige/scheve foto's van documenten maar een kopie of scan. Niet 1 blad per bijlage, maar bijvoorbeeld alle pagina's van je energieafrekening in 1 bijlage.

Slaag je er niet in om je aanvraag online in te dienen? Bel dan naar 02 486 64 86 of mail naar energie@3wplus.be om een afspraak in te plannen met het dichtstbijzijnde Woon- en Energieloket.

Wanneer het dossier wordt goedgekeurd zal je gecontacteerd worden om de akte te komen tekenen.

VEKA Online

Wie een energielening/renovatielening bij ons aangaat kan daarover berichten krijgen die geraadpleegd dienen te worden in een online toepassing van PMV/Z. In onderstaande instructievideo wordt getoond hoe je deze berichten kan bekijken: 

Energielening +

Meer info

Andere leningen

Meer info

Nog vragen over de energieleningen?

Contacteer ons op ons algemeen nummer 02 486 64 86 of mail naar energie@3wplus.be en onze medewerkers helpen je met plezier verder.

Els Saeys
Verantwoordelijke Energieleningen
Redgy De Vuyst
Kredietbeslisser
Karen Stalmans
Energieconsulent
Birgit Pollet
Energieconsulent
Ine Renson
Coördinator Energiehuis

Wil ook jij je woning renoveren en sociaal verhuren? Bereken hier hoe je dit financiert, welke leningen je kan krijgen en wat het kan opbrengen

Calculatietool

money