Sociale renovatiebegeleider

Heb je een niet al te hoog inkomen of behoor je tot een bepaalde doelgroep en wil je je woning energiezuinig laten renoveren, doe dan een beroep op de sociale renovatiebegeleider van 3Wplus. Ze komt bij je thuis, geeft gratis advies en begeleiding en helpt met het vergelijken van offertes en aanvragen van premies.
Wat doet de sociale renovatiebegeleider?

De renovatiebegeleider gaat ter plaatse om de woning te screenen en stelt op basis daarvan een prioriteitenlijst en stappenplan op. Samen met de bewoners wordt bekeken welke werken realistisch zijn en hoe ze gefinancierd kunnen worden. Doorheen en na het renovatietraject kan de bewoner gratis een beroep blijven doen op de renovatiebegeleider voor werfopvolging en het aanvragen van premies.

Wie kan de sociale renovatiebegeleider inschakelen?

De sociale renovatiebegeleider komt enkel langs bij mensen die recht hebben op een gratis energiescan of behoren tot de laagste inkomenscategorie van de Mijn VerbouwPremie:

 • je bent een ‘beschermde afnemer’ (iemand die recht heeft op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit);
 • er werd een verzoek tot afsluiting van elektriciteit en/of aardgas bij de Lokale Adviescommissie (LAC)  ingediend;
 • je hebt een actieve budgetmeter voor gas en/of elektriciteit;
 • je voldoet aan de voorwaarden voor een verwarmingstoelage;
 • je huurt bij een sociale huisvestingsmaatschappij of een sociaal verhuurkantoor;
 • je huurt, en betaalt in 2023 maximaal 664,56 ​​​​​euro per maand;
 • Het gezamenlijk belastbaar inkomen van jou en de persoon waarmee je wettelijk of feitelijk samenwoont is niet hoger is dan 37.030 euro. Per persoon ten laste mag het inkomen 1.930 euro hoger liggen (bedragen 2023).
  • er wordt gekeken naar het inkomen tot 3 jaar terug.
  • dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Als je niet tot deze categorieën behoort, kan je een gratis energiescan aanvragen:

 • op basis van een inschatting van het OCMW.
In welke gemeenten is de renovatiebegeleider actief?

In alle 35 gemeenten van Halle-Vilvoorde.

Zit je met vragen? We helpen je graag verder.

Mimi Aerden
Sociale renovatiebegeleider