Sociale renovatiebegeleider

Heb je een niet al te hoog inkomen of behoor je tot een bepaalde doelgroep en wil je je woning energiezuinig laten renoveren, doe dan een beroep op de sociale renovatiebegeleider van 3Wplus. Ze komt bij je thuis, geeft gratis advies en begeleiding en helpt met het vergelijken van offertes en aanvragen van premies.
Wat doet de sociale renovatiebegeleider?

De renovatiebegeleider gaat ter plaatse om de woning te screenen en stelt op basis daarvan een prioriteitenlijst en stappenplan op. Samen met de bewoners wordt bekeken welke werken realistisch zijn en hoe ze gefinancierd kunnen worden. Doorheen en na het renovatietraject kan de bewoner gratis een beroep blijven doen op de renovatiebegeleider voor werfopvolging en het aanvragen van premies.

Wie kan de sociale renovatiebegeleider inschakelen?

De sociale renovatiebegeleider komt enkel langs bij mensen die recht hebben op een gratis energiescan of behoren tot de laagste inkomenscategorie van de Mijn VerbouwPremie:

  • Personen die recht hebben op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas;
  • Personen met een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas;
  • Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (code van het ziekenfonds op klevertje eindigt op 1);
  • Alleenstaanden met een jaarlijks inkomen tot en met 32.980 euro; alleenstaanden met 1 persoon ten laste of een koppel zonder persoon ten laste met een jaarlijks inkomen kleiner dan of gelijk aan 46.170€; alleenstaanden met meerdere personen ten laste of een koppel met 1 meerdere personen ten laste met een jaarlijks inkomen kleiner dan of gelijk aan 46,170€, te vermeerderen met 3.700€ per extra persoon ten laste.
  • Personen in schuldbemiddeling of in collectieve schuldregeling;
  • Personen die door het OCMW worden begeleid omwille van moeilijkheden met het betalen van energiefacturen;
  • Personen waarvoor een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit werd ingediend bij de Lokale Adviescommissie (LAC);
  • Personen die een woning verhuren via een sociaal verhuurkantoor of sociale huisvestingsmaatschappij;
  • Personen die een woning verhuren op de private huurmarkt met een geregistreerde huurprijs van max. € 528,57 (of € 578,57 in centrum- of grootsteden of Vlabinvest-gebied).
In welke gemeenten is de renovatiebegeleider actief?

In 34 van de 35 gemeenten van Halle-Vilvoorde (behalve Linkebeek)

Zit je met vragen? We helpen je graag verder.

Mimi Aerden
Sociale renovatiebegeleider