Energie

Zonnepanelen verplicht voor gebouwen met hoge elektriciteitsafname

Vanaf midden juni 2025 zijn zonnepanelen verplicht op gebouwen waar de elektriciteitsafname hoger is dan 1000 megawattuur per jaar. Voor overheidsgebouwen ligt de drempel op 250 megawattuur per jaar.

In Vlaanderen is er nog veel potentieel aan zonne-energieproductie dat kan worden gerealiseerd op grote dakoppervlakten die momenteel onbenut blijven. De Vlaamse regering kiest er nu voor om achterblijvende eigenaars van gebouwen met een grote elektriciteitsafname te verplichten om zonnepanelen te plaatsen.

Tegen 30 juni 2025 moeten afnamepunten met een elektriciteitsafname van meer dan 1000 megawattuur (1000 MWh) per jaar, een deel van hun elektriciteit opwekken met zonnepanelen. Het is mogelijk dat er meerdere gebouwen aangesloten zijn op een afnamepunt. 1000 megawattuur per jaar komt overeen met het verbruik van ruim 250 gezinnen.

Op gebouwen gelegen in Vlaanderen die verbonden zijn met een EAN-afnamepunt waar in 2021 of later de jaarlijkse elektriciteitsafname de drempelwaarde overschrijdt, moet tegen 30 juni 2025 een basis-zonnepaneleninstallatie van minstens 10% van de totale horizontale dakoppervlakte geplaatst zijn. De eigenaar van het gebouw moet de basisinstallatie ook gradueel uitbreiden: in 2030 moet minstens 15% en in 2035 minstens 20% van het dak van zonnepanelen voorzien zijn.

Het zijn de eigenaars, erfpachters en opstalhouders van de gebouwen met deze afnamepunten die onderworpen worden aan de verplichting. Hoe groter het dak, hoe meer zonnepanelen ze moeten installeren.

Omdat overheden een voorbeeldrol opnemen, moeten de gebouwen in hun eigendom al bij een elektriciteitsafname van meer dan 250 megawattuur/jaar zonnepanelen hebben. Vanaf 2030 wordt de verplichting verruimd naar gebouwen met een jaarafname van meer dan 100 MWh .

Meer informatie op de webpagina over de PV-verplichting.

Gepubliceerd op 30 maart 2023