Energie

Waarom het nog interessant is om zonnepanelen te plaatsen

Door het afschaffen van de terugdraaiende teller twijfelen veel mensen of het nog rendabel is om zonnepanelen te plaatsen. Wij geven je vijf redenen waarom de investering – zeker dit jaar – nog interessant is.

1. Dit jaar kan je nog een premie tot 1500 euro krijgen
Om mensen aan te moedigen om te investeren in zonnepanelen, heeft de Vlaamse regering een investeringspremie in het leven geroepen. Tot en met 2024 kan je er aanspraak op maken, maar het bedrag daalt wel. Het maximumbedrag voor 2021 en 2022 bedraagt 1500 euro. Voor de berekening van de premie wordt gekeken naar het vermogen van de zonnepanelen. Voor het laten plaatsen van een doorsnee-installatie van 4 kilowattpiek, krijg je dit jaar een subsidie van 1200 euro. 

2. Zonnepanelen verdienen zich terug na tiental jaar
Een gemiddelde zonnepaneelinstallatie verdient zich terug na ongeveer tien jaar. Alles wat er nadien nog bijkomt, is winst. De terugverdientijd is afhankelijk van verschillende factoren. Via de Zonnekaart (apps.energiesparen.be/zonnekaart) kan je voor jouw eigen woning bij benadering berekenen hoeveel die zal bedragen.

3. Door hoge stroomprijzen wek je beter zelf elektriciteit op
De prijs voor elektriciteit is de voorbije maanden aanzienlijk gestegen. Om minder afhankelijk te zijn van prijsschommelingen, is het beter om zelf stroom op te wekken via je zonnepanelen. Let wel: als je elektriciteit gebruikt op momenten dat je zonnepanelen geen of weinig stroom opwekken, moet je wel stroom van het net halen. Daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk elektriciteit te gebruiken op het moment dat je zonnepanelen ze produceren. Overtollige elektriciteit kan je wel verkopen, al liggen die prijzen (voorlopig nog) laag.

4. Zonnepanelen dekken het toenemende elektriciteitsverbruik
De komende jaren zal het elektriciteitsverbruik alleen maar toenemen, onder meer door de verwachte opmars van de elektrische wagen. Ook warmtepompboilers (die zorgen voor de verwarming van sanitair water) hebben elektriciteit nodig. Met zonnepanelen kan je dat bijkomende stroomverbruik dekken, op voorwaarde dat de opgewekte stroom meteen wordt verbruikt.

5. Elektriciteit uit zonnepanelen is goed voor het klimaat
De stroom die je met zonnepanelen opwekt, is 100 % groen. Het zorgt ervoor dat je minder elektriciteit van gas- en kerncentrales nodig hebt.