Energie

Uitbetaling premies zonnepanelen loopt vertraging op

Door de hoge energieprijzen en de gaandeweg dalende premies laten veel Vlamingen nog zonnepanelen plaatsen. Op die premie, die dit jaar nog maximaal 1500 euro bedraagt, is het omwille van die toeloop wel nog even wachten.

Die lange wachttijden betekenen volgens Fluvius niet dat het premiebedrag lager zal uitvallen. ‘De laatste maanden is er een scherpe stijging van het aantal aanmeldingen waardoor de verwerkingstijden langer zijn dan verwacht. Dat betekent niet dat je premiebedrag lager zal zijn dan op het moment van je aanvraag’, zo laat Fluvius weten.

Wanneer de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, komt de uitbetaling van de premie en de waarde van het premiebedrag volgens Fluvius niet in het gedrang. Het is wel belangrijk dat de zonnepanelen ten laatste drie maanden na de AREI-keuring aangemeld zijn bij Fluvius. Gebeurt de aanmelding niet tijdig, dan verlies je volgens Fluvius onherroepelijk het recht op deze premie.

Zodra de melding van de zonnepaneeleigenaar is verwerkt, ontvang die een bevestiging van Fluvius. In tussentijd hoef je geen verdere stappen te ondernemen.

Voor meer info over de premies van zonnepanelen kan je terecht op de website van Fluvius.

Gepubliceerd op 29 juni 2022