Vlaamse Energielening / Mijn VerbouwLening

Voor energiebesparende maatregelen (renovatie en nieuwbouw) verlenen we voorlopig nog de Vlaamse Energielening tot 15.000 euro.

OPGELET! In de loop van 2022 (normaal gezien vanaf 01/07/2022) wordt de Vlaamse Energielening vervangen door de nieuwe Mijn VerbouwLening. Het gaat om een renteloze lening van maximum 60.000€, af te betalen op maximum 25 jaar, en voor doelgroep 2 en 3 (middelste en laagste inkomenscategorie) van de Mijn VerbouwPremie.
Vlaamse Energielening versus Mijn VerbouwLening

 

Voorwaarden Vlaamse Energielening

 

Voor wie?

De prioritaire doelgroep:

 • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van ziekenfonds (klevertje eindigt op 1) 

 • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen 

 • personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen 

 • beschermde afnemers (=sociaal tarief voor gas/elektriciteit)

 • gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal 32.980 euro, te verhogen met 1.720 euro per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug -> aanslagbiljet 2019-2020). 

 • huishoudens die recht hebben op een verwarmingstoelage van het Verwarmingsfonds en met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 20.764 euro verhoogd met 3.844 euro per persoon ten laste (inkomen van 1 jaar terug)

De energielening is ook beschikbaar voor niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen.
Deze instanties kunnen terecht bij het VEB voor een energiescan, energie-audit, Masterplan Energie, EnergiePrestatieContract,... van het te renoveren gebouw indien nodig. 

Sinds 2021 kunnen ook eindafnemers met een uitsluitend nachttarief (=exclusief nachtmeter voor verwarming woning en/of sanitair warm water) de energielening aanvragen. 

Welke werken?

Je kan een energielening krijgen voor: 

 • dak- of zoldervloerisolatie 

 • hoogrendementsbeglazing (ook in deuren en poorten) 

 • muurisolatie 

 • vloerisolatie 

 • luchtdichting en blowerdoortest (enkel in combinatie met andere maatregelen) 

 • energiezuinig ventilatiesysteem 

 • zuinige verwarmingsinstallatie 

 • zonnepanelen (pv) op voorwaarde dat het dak goed geïsoleerd is en er geen enkel glas meer is 

 • zonneboiler of een ander zuinig systeem voor sanitair warm water 

 • relighting of relamping (voornamelijk in de gemene delen van een appartementsgebouw) 

 • energieaudit (enkel in combinatie met andere maatregelen) 

 • energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor de sociale doelgroep nadat een energiescan de nood tot vervanging heeft aangetoond). 

 

(Bij alle werken wordt verondersteld dat ze worden uitgevoerd door een aannemer. Enkel voor dak- en zoldervloerisolatie is doe-het-zelf toegestaan, onder voorwaarden.) 

Voorwaarden Mijn VerbouwLening

 

Voor wie?

Verschillende doelgroepen komen in aanmerking voor de Mijn VerbouwLening, op voorwaarde dat de te renoveren woning minstens 15 jaar oud is:

 • particuliere eigenaar-bewoners uit de laagste en middelste inkomensgroep van de Mijn VerbouwPremie. Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende inkomensgrenzen:
  • Alleenstaande: maximaal inkomen van 46.170 euro.

  • Alleenstaande met 1 persoon ten laste of koppel zonder persoon ten laste: maximaal inkomen van 65.960 euro.

  • Alleenstaande met meer dan 1 persoon ten laste of koppel met 1 of meer personen ten laste: maximaal inkomen van 65.960 euro. Dit bedrag wordt met 3.700 euro verhoogd per persoon extra ten laste.

  • Er wordt rekening gehouden met het inkomen dat vermeld staat op het laatst beschikbare aanslagbiljet op het ogenblik dat u de Mijn VerbouwLening aanvraagt.

 • verhuurders via een sociaal verhuurkantoor
  • Hier zijn geen inkomensgrenzen van toepassing.
    
 • particuliere eigenaar-verhuurders
  • Hier zijn geen inkomensgrenzen van toepassing.
    
 • niet-commerciële instellingen, waaronder een vereniging van mede-eigenaars (VME) en coöperatieve vennootschappen.

Wie een renteloos renovatiekrediet of een energielening+ heeft afgesloten, komt niet in aanmerking voor de Mijn VerbouwLening.

Wie vanaf 1 oktober 2022 een woning (label E of F) of een appartement (label D, E of F) aankoopt met slechte energieprestatie, komt niet in aanmerking voor Mijn VerbouwLening. Deze groep kan wel het renteloos renovatiekrediet afsluiten bij een kredietinstelling. In geval van erfenis of schenking kan men bij ons terecht voor het afsluiten van de energielening+.

Welke werken?
 • alle categorieën van werken binnen Mijn VerbouwPremie.
  Per categorie van werken is een maximaal ontleenbedrag voorzien
  • dakrenovatie (met een maximum factuurbedrag van 17.250 euro)
  • buitenmuurrenovatie (met een maximum factuurbedrag van 18.000 euro)
  • renovatie van buitenschrijnwerk (met een maximum factuurbedrag van 16.500 euro)
  • renovatie van vloeren en funderingen (met een maximum factuurbedrag van 4.500 euro)
  • binnenrenovatie (met een maximum factuurbedrag van 5.000 euro)
  • elektriciteit en sanitair (met een maximum factuurbedrag van 7.500 euro)
  • warmtepomp (beperkt tot bedrag op de factuur)
  • warmtepompboiler (beperkt tot bedrag op de factuur)
  • zonneboiler (beperkt tot bedrag op de factuur).
    
 • investeringen waarvoor momenteel een premie wordt gegeven door Fluvius.
  • hybride warmtepomp (beperkt tot bedrag van de factuur)
  • zonnepanelen (beperkt tot bedrag van de factuur).
Bedrag

De Mijn VerbouwLening kan aangevraagd worden voor een bedrag van maximaal 60.000 euro.

 • De afbetalingstermijn is maximaal 25 jaar.
 • Mijn VerbouwLening kan aangevraagd worden tot eind 2026.
 • Mijn VerbouwLening is renteloos.

Hoe kan ik de Vlaamse Energielening aanvragen? 

Je kan hier je aanvraagformulier (+ extra info) downloaden om het nadien op te sturen via e-mail (naar energie@3Wplus.be) of via de post (Energiehuis 3Wplus, Z.5 Mollem 250, 1730 Asse) 

Hoe kan ik de Mijn VerbouwLening aanvragen? 

Je zal hier het aanvraagformulier en kredietreglement kunnen downloaden van zodra deze op punt staan.

Meer weten? Contacteer ons gerust.

Els Saeys
Energieconsulente
Ine Renson
Projectverantwoordelijke Energie
Katrien Vervloet
Teamleider Wonen & Energie