Noodkoopfonds Vilvoorde

Met het Noodkoopfonds bieden we een renteloze renovatielening met uitgestelde betaling + renovatiebegeleiding aan inwoners van Vilvoorde.
Wat bieden we aan?

In samenwerking met de Vlaamse overheid bieden we een ‘uitgesteld krediet’ aan van maximaal 50 000 euro. De rente is 0%.
Aan dit krediet is een gratis maar verplichte renovatiebegeleiding gekoppeld. De terugbetaling van het krediet gebeurt pas na 20 jaar. Op dat moment kan je ofwel het bedrag in één keer terugbetalen, of een afbetalingsplan aangaan op maximaal 20 jaar. Als je de woning sneller verkoopt, moet je het bedrag onmiddellijk terugbetalen. Dit type krediet is interessant als je een woning in eigendom hebt, maar niet onmiddellijk budget hebt om te renoveren.

De stad biedt dus niet enkel krediet aan, maar ook een renovatiebegeleiding. De renovatiebegeleiding is zowel administratief (samen alle nodige documenten opvragen, premies aanvragen, …) als technisch (nagaan welke werken noodzakelijk zijn, offertes opvragen en vergelijken, opvolging van de werf, …).

Wie komt in aanmerking?

Het krediet is enkel mogelijk indien je moeilijk krediet kan krijgen op de private markt. In de praktijk gaan we na of je recht hebt op de Vlaamse Energielening. Indien je hier geen recht op hebt kan je het noodkrediet aanvragen.

Ook wanneer de Vlaamse Energielening niet volstaat om alle werken te betalen, kan je eventueel het noodkrediet aanvragen. Beide leningen kunnen dan gecombineerd worden. De voorwaarden voor het verkrijgen van het krediet op een rij:

 • Je inkomen ligt lager dan 44.620 euro voor een alleenstaande, of 63.740 euro voor een gezin, te verhogen met 3.570 euro per bijkomende persoon ten laste. Dit kijken we na op basis van het aanslagbiljet dat betrekking heeft op je inkomen in 2019. Dit document kan je samen met de renovatiebegeleider downloaden op de website van de federale overheid.
 • Je beschikt niet over andere eigendommen. Je kan een attest hiervan opvragen via de website van de federale overheid, eventueel samen met de renovatiebegeleider.
 • Je beschikt over een brandverzekering voor je woning. Dit document leg je zelf voor.
Hoe werkt het?
 1. Je toont interesse in de lening en bijhorende renovatiebegeleiding. De renovatiebegeleider komt bij je thuis langs. We doen een ronde in de woning en kijken na welke werken noodzakelijk zijn. De begeleider maakt een inschatting van de kostprijs van de werken, en de premies die daar tegenover staan. De renovatiebegeleider kijkt ook na of je aan alle voorwaarden voldoet, hiervoor verzamelen we samen de nodige documenten (aanslagbiljet, bewijs inkomsten laatste drie maanden, bewijs enige eigendom, …).
 2. Indien je interesse hebt, vraagt de begeleider offertes op. Op basis van die offertes kan je beslissen om in te stappen in het project. Dit betekent dat de stad op haar kosten de waarde van je woning laat schatten, dat je de kredietakte ondertekent, dat ook de offertes ondertekend worden en dat de stad (opnieuw op haar eigen kosten) een hypotheek legt.
 3. De werken gaan van start. De begeleider ondersteunt je doorheen de werken. Facturen die binnen het kader van de samenwerking vallen worden rechtstreeks via het krediet betaald door de stad aan de firma.
 4. De werken zijn achter de rug, samen met de begeleider vraag je nu alle mogelijke premies aan op basis van de facturen.
 5. Na 20 jaar krijg je de vraag om het geld terug te betalen. Op dat moment kan je ervoor kiezen om dit bedrag in één keer terug te betalen, of dit maandelijks te doen gedurende maximaal 20 jaar. Indien je voor dat moment al wil beginnen afbetalen, kan dat ook. En wanneer je de woning verkoopt of niet meer aan de voorwaarden voldoet, betaal je het geld onmiddellijk terug.
Welke werken komen in aanmerking?

Alle structurele werken zijn aanvaardbaar, voor zover ze vallen onder de voorwaarden van de Vlaamse Renovatiepremie, premies van Fluvius en Vlaamse Energielening. In de praktijk zijn enkel structurele werken mogelijk, en werken die de energieprestatie van de woning verbeteren. Afwerkingen van bijvoorbeeld vloeren, wandtegels, binnendeuren, of verf komen normaal gezien niet in aanmerking.
Daken, ramen, elektriciteit, gevelisolatie, … komen wel in aanmerking.

De renovatiebegeleider gaat samen met jou in detail na wat mogelijk is.

De werken die je via dit krediet wil financieren, bedragen minimaal 5 000 euro inclusief btw.

Welke documenten heb je nodig?

Van beide kredietnemers hebben we het volgende nodig:

Kopieën of foto’s van:

 • voor- en achterkant van de identiteitskaart,
 • 3 laatste loonfiches, pensioenfiches, uitkering,…
 • Bewijzen, attesten of bankuittreksel van andere inkomsten zoals kindergeld, alimentatie,…
 • Indien van toepassing: bewijs doelgroep
  • Vignet ziekenfonds met verhoogde tegemoetkoming (xx1/xx1)
  • Attest schuldbemiddeling en gegevens contactpersoon
  • Attest begeleiding OCMW en gegevens contactpersoon
  • Energiefactuur of attest sociaal tarief
  • Aanslagbiljet personenbelasting 2018 – 2019

Hoe kan je jouw kandidatuur indienen?

Neem contact op met renovatiebegeleider Steven Fevery.

Steven Fevery
Contactpersoon Vilvoorde