Energie

Verbeterde EPC-score na renovatie? Vraag je premie aan!

Wie in Vlaanderen in 2021 een woning heeft en die binnen de vijf jaar zo renoveert dat de EPC-waarde gevoelig verbetert, komt in aanmerking voor de nieuwe labelpremie.

Vanaf 2021 geeft de Vlaamse regering eigenaars van een bestaande, weinig energiezuinige woning nog een extra duwtje in de rug om hun pand grondig energetisch te renoveren. Eigenaars kunnen immers een zogeheten ‘labelpremie’ ontvangen. De labelpremie wordt toegekend aan eigenaars die in 2021 een woning met label F of E hebben en deze binnen een periode van vijf jaar energetisch verbeteren tot een woning met label C, B of A. Bij appartementen gaat het om de renovatie van label F, E of D naar label B of A. Het EPC-label moet zowel vóór als na de renovatie kunnen worden aangetoond met een energieprestatiecertificaat (EPC) dat niet ouder mag zijn dan van 2019.

Het bedrag van de premie hangt af van het behaalde EPC-label na de uitvoering van de renovatie. Voor woningen is er een premie van 2500 tot 6000 euro te verkrijgen. Bij wooneenheden (zoals appartementen) bedraagt het maximumbedrag 4500 euro. Deze maatregel gaat in vanaf 2021. Pas dan kan de EPC-labelpremie worden aangevraagd. Om een idee te krijgen van het energielabel van je woning of wooneenheid, kan je hier alvast je score simuleren.

Meer informatie: www.vlaanderen.be/epc-labelpremie-bij-energierenovatie