Energie

Tijdelijke premie voor vervangen asbestdak door zonnepanelen

Wie nog dit jaar het asbestdak van een niet-residentieel gebouw verwijdert en er in de plaats zonnepanelen legt, kan tijdelijk rekenen op een premie.

Vlaanderen telt meer dan 350.000 niet-residentiële gebouwen, zoals loodsen en stallen, die veel asbest bevatten. Toch stellen eigenaars de interessante investering in zonnepanelen uit omdat er een verbod is op de plaatsing van zonnepanelen op asbestdaken. Daarom heeft de Vlaamse overheid een tijdelijke premie in het leven geroepen. Wie voor 31 december 2022 initiatief neemt om zijn asbestdak te saneren en om te vormen tot een zonnedak, kan rekenen op een premie van 12 euro/m² als aan de voorwaarden wordt voldaan. De premie geldt uitsluitend voor eigenaars van onverwarmde niet-woongebouwen die hun dak in 2022 asbestvrij maken en voor eind 2024 zonnepanelen leggen. De nieuwe zonnepanelen moeten minstens 10 procent van het gesaneerde dak bedekken.

De premieaanvraag kan bij Fluvius ingediend worden vanaf 1 april 2022 tot uiterlijk 31 maart 2023. Een offerte voor de asbestverwijdering en de asbestafvoer en een betalingsbewijs van het voorschot (allebei in 2022 gedateerd) volstaan.

Voor eigenaars van woongebouwen was er al een eenmalige investeringspremie tot 1.500 euro voor nieuwe zonnepaneelinstallaties en een premie voor asbestverwijdering.

Gepubliceerd op 9 februari 2022