Energie

Te veel netkosten betaald? Vraag nu je premie aan

Foto Fluvius

Wie meermaals netkosten betaalde bij de overschakeling naar een digitale meter, kan nog tot 31 december 2022 een premie aanvragen.

Een aantal prosumenten (zoals eigenaars van zonnepanelen of van bijvoorbeeld een kleine windturbine) heeft bij het overschakelen van een analoge meter naar een digitale meter meermaals distributienettarieven betaald. Dat is een van de gevolgen van het schrappen van de regeling van de terugdraaiende teller.

Om de prosumenten die een financieel nadeel ondervonden tegemoet te komen, werkte de Vlaamse Regering een compensatieregeling uit. Die geldt voor de prosumenten die tot en met 30 juni 2022 een digitale meter kregen. Deze tegemoetkoming wordt niet automatisch toegekend, maar is aan te vragen als premie vanaf 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 via het premieloket van Fluvius. Fluvius staat ook in voor het uitbetalen van de premie. 

Het premiebedrag hangt af van het omvormervermogen van uw zonnepaneleninstallatie, het moment van plaatsing van de digitale meter en van de maand van uw laatste jaarafrekening, en varieert van 0 euro tot maximaal 170 euro.

Gepubliceerd op 8 augustus 2022