Energie

Renovatie verplicht bij verkoop kantoren en bedrijven

Wie vanaf 2022 een bedrijfsgebouw of een kantoor koopt, zal het pand verplicht moeten renoveren. Het gaat om een maatregel die was aangekondigd in het Vlaams regeerakkoord.

Vanaf 1 januari 2022 zal elk niet-woongebouw dat overgedragen wordt naar een andere eigenaar, binnen de vijf jaar aan vier energiebesparende maatregelen moeten voldoen. Zo moet het dak een minimale isolerende waarde hebben, moet enkel glas worden vervangen en moeten verwarmingsinstallaties van ouder dan vijftien jaar worden vernieuwd. Als er aardgas beschikbaar is, mag er geen nieuwe stookolieketel komen. Tot slot moeten ook oude koelinstallaties worden vervangen.

Een nieuwe eigenaar van een niet-residentieel gebouw kleiner dan 500 vierkante meter zal vanaf 1 januari binnen de vijf jaar, aanvullend op het minimale maatregelenpakket, ook een energielabel C of beter moeten behalen. Voor grote niet-residentiële gebouwen wordt vanaf 1 januari 2023 nog een stap verder gegaan. Binnen de vijf jaar na de overdracht moeten zij, aanvullend op de renovatie, over een minimaal aandeel hernieuwbare energie van 5 procent beschikken.

Het voorstel werd principieel goedgekeurd, een definitieve goedkeuring moet er over enkele maanden zijn.

Meer info via de website van het VEKA