Energie

Premie thuisbatterij valt weg na maart 2023

Wie nog een premie wil voor een thuisbatterij, moet er snel bij zijn. Wordt de installatie na 31 maart 2023 gekeurd, dan is er geen premie meer voorzien.

Stroom van bijvoorbeeld zonnepanelen of windmolens die niet meteen wordt gebruikt, wordt op het elektriciteitsnet gezet. Met een batterij kunnen kleine producenten hun overtollige stroom opslaan en enkele uren later gebruiken. Om mensen aan te ondersteunen bij de aankoop van zo’n thuisbatterij, had de Vlaamse overheid een premie voorzien.

Die zou normaal gezien pas in 2025 uitdoven, maar wordt nu versneld stopgezet. Thuisbatterij-installaties met een keuringsattest na 31 maart 2023 komen niet meer in aanmerking voor steun. De stopzetting is nog niet definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering.

Wie dit jaar nog een keuringsattest krijgt, kan rekenen een premie die maximaal 40 procent dekt van de totale investeringskost, met een plafond van 1725 euro. Situeert de keuring zich in de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023, dan zakt dat maximumbedrag naar 850 euro.

Meer info over de premie voor thuisbatterijen via de website van Vlaanderen.

Gepubliceerd op 30 november 2022