Energie

Nieuwe premie voor verwijderen van asbest

Wil je het dak of de buitengevel van je woning isoleren én meteen ook asbestveilig maken, dan kan je in 2021 en 2022 via Fluvius een extra premie aanvragen. Bovenop de bestaande premie voor het aanbrengen van dak- of gevelisolatie, is er extra ondersteuning als je meteen ook de asbestleien, het asbesthoudend onderdak of de asbesthoudende gevelbekleding laat verwijderen. De extra premie bedraagt in de meeste gevallen 8 euro per vierkante meter. Voor de verwijdering van asbest in het dak loopt deze maatregel ook na 2022 verder. Voorwaarde is wel dat de werkzaamheden uitgevoerd worden door een professionele aannemer.

Meer info via de website van OVAM.