Energie

Nieuwe eigenaar niet-residentieel gebouw moet verplicht renoveren

Niet-residentiële gebouwen (zoals winkels, scholen, sportcomplexen, kantoorgebouwen, …) moeten tegen 2050 koolstofneutraal zijn. Vanaf 1 januari 2022 start daarom de renovatieverplichting voor al dit soort gebouwen. Binnen de vijf jaar nadat een gebouw van eigenaar verandert, zal het aan een reeks energiebesparende maatregelen moeten voldoen. Daar bovenop moeten kleine niet-residentiële gebouwen vanaf 2022 een energielabel C of beter behalen en moeten grote niet-residentiële gebouwen vanaf 2023 in een minimaal aandeel hernieuwbare energie voorzien. De overheid zorgt voor heel wat financiële ondersteuning bij de energetische renovatie van een niet-residentieel gebouw.

Voor meer informatie over dit onderwerp, kan je terecht op de website van het VEKA.

Gepubliceerd op 29 november 2021