Renovatielening provincie

Via de provincie Vlaams-Brabant is het mogelijk om een renovatielening te bekomen.
Voor welke werken?
  • verbeteringswerken 

  • saneringswerken 

  • vergrotingswerken 

  • energiebesparende maatregelen 

  • werken die de woning aanpassen aan de fysieke toestand van een inwonende natuurlijke persoon 

Voor wie?

Je gezamenlijk belastbaar inkomen mag niet hoger liggen dan 41.120 euro voor een alleenstaande en 58.270 euro voor een gezin van minimum twee personen (aanslagjaar 2018-inkomsten 2017). Deze bedragen worden verhoogd met 3.520 euro per persoon ten laste. 

Hoe aanvragen?
  • Download het aanvraagformulier hier.

  • Stuur het ingevulde aanvraagformulier én de toe te voegen documenten via mail naar wonen@vlaamsbrabant.be of per aangetekende brief naar de dienst Wonen (adres: Provincie Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3010 Leuven) 

Meer weten?

Contacteer Sonja Swijsen (Dienst Wonen) door te bellen naar 016 26 73 39 of te mailen naar wonen@vlaamsbrabant.be