Renovatielening provincie

Via de provincie Vlaams-Brabant is het mogelijk om een renovatielening te bekomen.
Voor welke werken?
  • verbeteringswerken 

  • saneringswerken 

  • vergrotingswerken 

  • energiebesparende maatregelen 

  • werken die de woning aanpassen aan de fysieke toestand van een inwonende natuurlijke persoon 

Voor wie?

Je gezamenlijk belastbaar inkomen mag niet hoger liggen dan 41.290 euro voor een alleenstaande en 58.510 euro voor een gezin van minimum twee personen (aanslagjaar 2019-inkomsten 2018). Deze bedragen worden verhoogd met 3.530 euro per persoon ten laste. 

Hoe aanvragen?
  • Download het aanvraagformulier hier.

  • Stuur het ingevulde aanvraagformulier én de toe te voegen documenten via mail naar wonen@vlaamsbrabant.be 

Meer weten?

Contacteer de Dienst Wonen van de provincie door te bellen naar 016 26 73 39 of te mailen naar wonen@vlaamsbrabant.be