Mijn VerbouwLening

Sinds 1 september 2022 werd de Vlaamse Energielening vervangen door de nieuwe Mijn VerbouwLening.
Het gaat om een renteloze lening van maximum 60.000€, af te betalen op maximum 25 jaar, en voor de middelste en laagste inkomenscategorie van de Mijn VerbouwPremie.

Voorwaarden Mijn VerbouwLening

Voor wie?

Verschillende doelgroepen komen in aanmerking voor de Mijn VerbouwLening, op voorwaarde dat de te renoveren woning minstens 15 jaar oud is:

 • particuliere eigenaar-bewoners uit de laagste en middelste inkomensgroep van de Mijn VerbouwPremie. Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende inkomensgrenzen:

  Alleenstaande: maximaal inkomen van 46.170 euro
  Alleenstaande met 1 persoon ten laste of koppel zonder persoon ten laste: maximaal inkomen van 65.960 euro.
  Alleenstaande met meer dan 1 persoon ten laste of koppel met 1 of meer personen ten laste: maximaal inkomen van 65.960 euro + 3.700 euro per persoon extra ten laste.
  - Er wordt rekening gehouden met het inkomen dat vermeld staat op het laatst beschikbare aanslagbiljet op het ogenblik dat u de Mijn VerbouwLening aanvraagt.
   
 • verhuurders via een sociaal verhuurkantoor
  - Hier zijn geen inkomensgrenzen van toepassing.
   
 • particuliere eigenaar-verhuurders
  - Hier zijn geen inkomensgrenzen van toepassing.
  - OPGELET! De huurprijs mag maximum 1.000€ zijn in Halle-Vilvoorde + moet er een korting op de maandelijkse huurprijs van max 80€ (afhankelijk van het ontleende bedrag) worden vastgelegd voor minstens 9 jaar.
   
 • particulieren die een woning verwerven via erfenis of schenking: Als u een woning of appartement verwerft via erfenis of schenking, zult u vanaf 1 september 2022 niet langer een Energielening+ kunnen afsluiten bij het Energiehuis. U kunt wel in aanmerking komen voor Mijn VerbouwLening (tot eind 2024), als u op basis van uw inkomen behoort tot de laagste of middelste inkomensgroep van Mijn VerbouwPremie (ook indien u niet in deze woning gaat wonen).
   
 • niet-commerciële instellingen of coöperatieve vennootschappen (bvb vzw's)
  Voor gebouwen waarop ze een zakelijk recht hebben, en voor eigen gebruik aanwenden.
  - Voor woningen die worden verhuurd via SVK.
  - Voor woningen die worden verhuurd via geconventioneerde huur (particuliere verhuur).
   
 • Vereniging van Mede-Eigenaars
  Een VME kan een beroep doen op Mijn VerbouwLening met een looptijd tot 25 jaar en met leenbedragen tot 60.000€ voor het gebouw, aangevuld met 25.000€ per appartement. 
  OPGELET!  We bekijken momenteel nog hoe we deze dossiers kunnen aanpakken en zullen voor grotere gebouwen nog geen aanvragen ontvangen voor ten vroegste januari 2023. 

Wie reeds een renteloos renovatiekrediet of een energielening+ heeft afgesloten, komt niet in aanmerking voor de Mijn VerbouwLening.

Wie vanaf 1 januari 2023 een woning (label E of F) of een appartement (label D, E of F) aankoopt met slechte energieprestatie, komt niet in aanmerking voor Mijn VerbouwLening. Deze groep kan wel het renteloos renovatiekrediet afsluiten bij een kredietinstelling.

Welke gebouwen?

De woning of het appartement moet voldoen aan onderstaande voorwaarden om in aanmerking te komen voor Mijn Verbouwlening.

De woning of het appartement

 • is gelegen in het Vlaamse Gewest.
 • moet minstens 15 jaar oud zijn op de aanvraagdatum.
  Uitzondering: als Mijn VerbouwLening wordt aangevraagd voor investeringen in zonneboiler, (hybride) warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen, volstaat het dat de woning of het gebouw:
  • vóór 1 januari 2014 aangesloten werd op het elektriciteitsdistributienet
  • of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is meer dan 5 jaar geleden verleend, de woning of het gebouw voldoet aan de op haar van toepassing zijnde EPB-eisen en de EPB-aangifte is ingediend binnen de decretaal voorziene termijn.
Welke werken?
 • alle categorieën van werken binnen Mijn VerbouwPremie.
  • dakrenovatie (beperkt tot bedrag op de factuur)
  • buitenmuurrenovatie (beperkt tot bedrag op de factuur)
  • renovatie van buitenschrijnwerk (beperkt tot bedrag op de factuur)
  • renovatie van vloeren en funderingen (beperkt tot bedrag op de factuur)
  • binnenrenovatie (met een maximum te ontlenen bedrag van 5.000€ + btw)
  • elektriciteit en sanitair (met een maximum te ontlenen bedrag van 7.500€ + btw)
  • (hybride) warmtepomp (beperkt tot bedrag op de factuur)
  • warmtepompboiler (beperkt tot bedrag op de factuur)
  • zonneboiler (beperkt tot bedrag op de factuur).
  • condensatieketel op gas (enkel van toepassing voor de laagste inkomenscategorie, beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW, aan te vragen tot 30-06-2026)
    
 • investeringen waarvoor momenteel een premie wordt gegeven door Fluvius.
  • zonnepanelen (beperkt tot bedrag van de factuur).

Doe-het-zelf is enkel toegelaten in de categorieën van werken

 • elektriciteit en sanitair
 • binnenrenovatie
 • dak- en zoldervloerisolatie (slechts tijdelijk voor werken uitgevoerd tussen 01/07/2022 en 30/04/2023)

Voor andere categorieën van werken is doe-het-zelf niet toegelaten binnen Mijn VerbouwLening.

Volledige sloop en heropbouw is geen onderdeel van de categorieën van werken die vallen onder Mijn VerbouwPremie en bijgevolg ook geen onderdeel van Mijn VerbouwLening.

Opgelet: bij aanvraag van de Mijn VerbouwLening mogen er nog géén facturen zijn. De aanvraag gebeurt op basis van offertes. Facturen met een datum voor de aanvraag zullen niet kunnen opgenomen worden in de Mijn VerbouwLening. 

Bedrag

Energiehuis 3Wplus zal steeds op basis van jouw individuele financiële situatie en terugbetalingscapaciteit moeten nagaan wat voor jou haalbaar is inzake leningsbedrag en looptijd.

Je kan Mijn VerbouwLening aanvragen

 • voor een bedrag van minimaal 1.250€ tot maximaal 60.000€
 • met een afbetalingstermijn van maximaal 25 jaar.
 • Deze lening is renteloos (0% intrest), zolang de wettelijke rente onder 3% blijft.
 • Op 1 september 2022 ligt de wettelijke rente onder 3%, en zal Mijn VerbouwLening dus renteloos worden aangeboden.
 • Als de wettelijke rente op jaarbasis stijgt boven 3%, dan zal de intrest voor Mijn VerbouwLeningen stijgen boven 0%. Deze rente wordt 1 keer per jaar aangepast (in januari vermoedelijk). Dit is enkel van toepassing voor wie vanaf dan een Mijn VerbouwLening aanvraagt.

Het Energiehuis rekent geen dossierkosten aan voor het afsluiten van een Mijn VerbouwLening.

Hoe kan ik de Mijn VerbouwLening aanvragen? 

Je kan hier je aanvraagformulier downloaden om het nadien op te sturen via e-mail (naar energie@3Wplus.be) of via de post (Energiehuis 3Wplus, Z.5 Mollem 250, 1730 Asse) 

Opgelet! Dossiers worden behandeld in volgorde van aanvraagdatum (= dossier volledig in ons bezit). 
Hou rekening met een wachttijd van minstens 8 weken gezien de enorme drukte. 

VEKA Online

Wie een energielening/renovatielening bij ons aangaat kan daarover berichten krijgen die geraadpleegd dienen te worden in een online toepassing van PMV/Z. In onderstaande instructievideo wordt getoond hoe je deze berichten kan bekijken: 

 

Meer weten? Contacteer ons gerust.

Els Saeys
Energieconsulente
Nele Van Buggenhout
Energieconsulente
Ine Renson
Projectverantwoordelijke Energie